Geodeta cennik – cena usług geodezyjnych

geodeta cennik

Geodeta dawniej zwany mierniczym to bardzo ciekawy, a zarazem bardzo specyficzny zawód wymagający dużej precyzji, zdolności analitycznego myślenia oraz doskonałej kondycji fizycznej. Warto wiedzieć, iż aby móc formalnie wykonywać wszystkie czynności geodezyjne należy uzyskać uprawnienia geodezyjne z danego zakresu. Z tego artykułu dowiesz się ile kosztują usługi geodezyjne w Polsce i co się na nie składa.

Czym się zajmuje geodeta i kiedy będzie nam potrzebny?

Najogólniej rzecz ujmując, zadaniem geodety jest wykonywanie wszelkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, w tym pomiar: granic, budynków, budowli oraz urządzeń podziemnych i nadziemnych, a także późniejsze opracowanie wyników tych pomiarów. Z punktu widzenia statystycznego obywatela, niezwiązanego z branżą geodezyjną, najczęściej pomiary geodezyjne dotyczą tyczenia i pomiaru powykonawczego budynku i uzbrojenia terenu (przyłączy i sieci), podziałów lub rozgraniczeń działek, ale geodezja to także pomiary inżynieryjne, geodezja drogowa czy też górnicza.

Co się składa na koszty usług geodezyjnych?

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, praca geodety nie zaczyna się i nie kończy na wykonaniu pomiaru. W ceny usług geodezyjnych wlicza się także koszt pozyskania niezbędnych materiałów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, prowadzonego przez starostę oraz koszt opracowanie wyników pomiaru i złożenia ich w operat geodezyjny, który musi zostać przyjęty przez wyżej wymieniony ośrodek. Ponadto, cennik geodety obejmuje koszt materiałów potrzebnych podczas pomiarów, m.in. palików geodezyjnych czy też kamieni granicznych

Tyczenie budynku przez geodetę – koszty

Do jednej z częściej wykonywanych prac geodezyjnych zalicza się tyczenie budynku na działce budowlanej. Na podstawie pozyskanych materiałów geodezyjnych oraz projektu budowlanego, geodeta oblicza współrzędne narożników budynku, a następnie wynosi je w terenie. Cena takiej usługi geodezyjnej waha się w zależności od stopnia skomplikowania obiektu oraz ukształtowania terenu, aczkolwiek zwykle mieści się w przedziale od około 500 zł do 1500 zł.

Znaki geodezyjne – koszty

Do najczęściej używanych znaków geodezyjnych, niezbędnych geodecie do pracy w terenie należą przede wszystkim: paliki drewniane, betonowe kamienie graniczne, farba geodezyjna i metalowe bolce. Ceny poszczególnych materiałów przedstawiają się następująco: paliki w zależności od ich długości i grubości kosztują od kilkudziesięciu groszy za sztukę do nieco ponad 1 zł/szt.

Podobnie przedstawia się sytuacja z granicznikami, w zależności od ich grubości cena waha się między około 5-9 zł/szt. Cena farby to około 20 zł/400 ml, natomiast metalowe bolce to koszt około 0,90 zł/szt.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – koszty

Po zakończeniu budowy budynku konieczny jest pomiar jego usytuowania w terenie, czyli tzw. inwentaryzacja powykonawcza budynku. Analogicznie jak przy tyczeniu budynku w zależności od stopnia skomplikowania budynku, ilości elementów podlegających pomiarowi (narożniki budynku, przyłącza, włazy i studzienki kanalizacyjne i wodociągowe lub inne) oraz topografii działki geodeta określa ceny swoich usług geodezyjnych. Zazwyczaj jest to koszt od kilkuset do tysiąca złotych.

Cena geodety – podsumowanie kosztów

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie ile kosztuje geodeta nie jest możliwa, gdyż każdy pomiar jest inny i nie zawsze da się określić jaka sytuacja wydarzy się w terenie, jakie dodatkowe znaki geodezyjne lub materiały będą potrzebne, aby rzetelnie wykonać pomiar. Jednakże, w przypadku budowy prostego domu jednorodzinnego koszt wytyczenia i pomiaru powykonawczego budynku w standardowym cenniku usług geodezyjnych powinien wynieść około 1500 zł.

Kto płaci za geodetę przy ustalaniu granic?

Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których musimy poprosić geodetę o ustalenie granicy między naszą działką, a działką sąsiadów. Kto wówczas ponosi koszty geodety? My czy sąsiedzi? A może po równo? Według polskiego prawa koszty związane z ustalaniem granic pomiędzy sąsiadami ponoszą wszystkie zainteresowane strony po równo. A więc jeśli jest to kwestia granicy między nami, a sąsiednią działką to powinniśmy ponieść 50% kosztów. W przypadku ustalenia granic między 3 działkami zapłacimy 1/3 kosztów.

Co jeśli nie zgadzasz się z pomiarem geodety?

Jeśli spotkałeś się z sytuacją, w której geodeta wytyczył granice Twojej działki, ale nie są one zgodne z Twoimi przekonaniami bo np. od pokoleń w Twojej rodzinie inaczej zapamiętano granice działek masz prawo odwołać się do sądu, od wszelkich decyzji, które zapadły przy udziale geodety. Masz na to 14 dni od doręczenia decyzji administracyjnej związanej np. z podziałem działek lub wytyczeniem ich granic.