Wentylacja grawitacyjna w domu – zasada działania

wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna nazywana jest inaczej wentylacją naturalną ze względu na wykorzystanie sił natury i podstawowych procesów fizycznych. Stosowana często w domach i większych budynkach mieszkalnych ze względu na swoją prostotę i brak konieczności wykorzystywania dodatkowej energii elektrycznej.

Wentylacja grawitacyjna – zasada działania

Funkcjonalność wentylacji grawitacyjnej opiera się na popularnym zjawisku konwekcji, które wykorzystuje różnice temperatur i ciśnień oraz samoistne przemieszczanie się powietrza. Warunkiem sprawnego działania wentylacji grawitacyjnej jest napływanie do pomieszczeń powietrza o temperaturze niższej niż panująca w środku budynku. Skutkuje to różnicą ciśnień i unoszeniem się cieplejszego powietrza ku górze, które następnie wypychane jest przez przedostające się do środka powietrze chłodniejsze.

Taki schemat wentylacji grawitacyjnej oznacza, że napływ powietrza umożliwiają nieszczelności okienne w budynku oraz ręczne otwieranie okien i nawiewników. Drogą odprowadzania zużytego powietrza w domach są najczęściej kratki wentylacyjne umiejscowione w okolicy sufitu. Pomieszczeniami, które w szczególności potrzebują wentylacji są kuchnia i łazienka, ponieważ są one głównym źródłem ciepłego, wilgotnego powietrza i nieprzyjemnych zapachów.

Najlepsze warunki dla wentylacji grawitacyjnej

Analizując zasadę działania wentylacji można wywnioskować, że system wentylacji grawitacyjnej będzie skuteczniejszy w raz ze wzrostem różnicy temperatur między pomieszczeniami a atmosferą na zewnątrz. Najlepsze warunki zatem będą zimą, słabsze wiosną i jesienią, a latem wentylacja może w ogóle prawidłowo nie funkcjonować.

Budowa wentylacji grawitacyjnej

Prawidłowa budowa systemu wentylacji grawitacyjnej gwarantuje niezawodne działanie instalacji przez bardzo długi okres czasu. Należy pamiętać o dopasowanych wymiarach kanałów wentylacyjnych (m.in. długość i średnica przekroju) w zależności od potrzeb budynku.

Zalety wentylacji grawitacyjnej

Zdecydowanie największą zaletą tego rodzaju wentylacji to brak jakichkolwiek urządzeń mechanicznych, które mogłyby wymagać okresowego serwisowania i ewentualnych napraw w przypadku awarii. Mogłoby to generować dodatkowe koszty dla użytkownika. Dużą oszczędnością jest również samoczynność systemu co bezpośrednio wiąże się z brakiem potrzeby zasilania go energią elektryczną i brakiem dodatkowych opłat eksploatacyjnych. Dla wielu osób istotnym atutem może być także bezdźwięczność wentylacji.

Zobacz też: Ocieplenie poddasza – jak wykonać?

Wady wentylacji grawitacyjnej

Oczywiście najistotniejszym słabym punktem wentylacji grawitacyjnej jest bezpośredni związek z niezależnymi od nas warunkami atmosferycznymi, czyli głównie zmienności temperatury i ciśnienia. Nieprawidłowe stosunki mogą prowadzić do inwersji układu, czyli zmiany kierunku przepływu powietrza. Samoczynność wentylacji wiąże się również z brakiem możliwości regulowania intensywności wietrzenia. Konieczne dla sprawnego działania jest niekomfortowe (szczególnie w zimie) otwieranie okien i wywietrzników lub celowe rozszczelnienie okien. Wentylacja grawitacyjna jest nieekonomiczna pod względem niewykorzystywania ogrzanego powietrza usuwanego z pomieszczeń. Są to bardzo duże straty energetyczne dla domu, ponieważ energia nie jest w żaden sposób wykorzystywana lub odzyskiwana.

wentylacja grawitacyjna infografika

Dlaczego ważna jest wentylacja w domach?

Najprościej mówiąc wentylacja pozwala na usuwanie z domu zużytego powietrza i dostarczanie świeżego. Długotrwałe niewietrzenie i przebywanie w niewietrzonych pomieszczeniach może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Skutkuje to między innymi bólami i zawrotami głowy, mdłościami oraz ogólnym osłabieniem organizmu. Brak wentylacji to również niepozbywanie się wszelakich zanieczyszczeń znajdujących się we wdychanym powietrzu takich jak dwutlenek węgla, kurz i pyły. Wilgotne powietrze jest idealnym środowiskiem do rozwoju wielu bakterii i pleśni, która z kolei oprócz bezpośredniego, szkodliwego oddziaływania na zdrowie może przedostawać się do żywności oraz zasiedlać ściany pomieszczeń. Dodatkowo osoby palące papierosy powinny pamiętać o szkodliwych substancjach wydychanych wraz z dymem papierosowym.

Dodaj komentarz