Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę domu

Co należy zawrzeć we wniosku o pozwolenie na budowę domu? Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć? Ile kosztuje i jak długo trwa cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Budowa domu to marzenie wielu osób. Możliwość wyrwania się z miasta, zakup działki gdzieś na obrzeżach i budowa własnych czterech ścian to niemal utopijna wizja, którą zakłócić mogą jedynie skomplikowane procedury urzędowe związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Jakie warunki należy spełnić, aby takie zezwolenie od urzędu uzyskać.

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Krok 1 – wypis z miejscowego planu zagospodarowania

Aby mieć pozwolenie na budowę, należy najpierw zgłosić się do Urzędu gminy, aby uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub warunki zabudowy (WZ).

Decyzję o warunkach zabudowy (WZ) otrzymamy w ciągu 14-30 dni, natomiast wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) otrzymamy szybciej.

Krok 2 – geodeta

Musimy zgłosić się do Geodety z prośbą o wykonanie mapy w celach projektowych w skali 1:500. Dodatkowo można wykonać badanie geotechniczne sprawdzające nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych

Krok 3 – wypis z rejestru gruntów

Kolejnym krokiem w celu uzyskania pozwolenia na budowę będzie zdobycie wypisu z rejestru gruntów. Dotyczy to wypisu z rejestru gruntów dla twojej działki i sąsiednich.

Krok 4 – wykonanie projektu

Kolejnym krokiem jest wykonanie przez architekta projektu budowlanego. Projekt wykonany jest w czterech egzemplarzach. Jeden składamy w urzędzie, drugi do organu nadzoru budowlanego, trzeci dla kierownika budowy i ostatnią kopię zostawiamy dla siebie. Co powinien zawierać projekt budowy?

Projekt budowlany powinien zawierać:

 • część opisową
 • część instalacyjną
 • część konstrukcyjną
 • część architektoniczną
 • zgody na zmiany
 • charakterystykę energetyczną

Krok 5 – media

Nie uzyskamy pozwolenia na budowę domu, jeśli do działki nie zostaną doprowadzone media, niezbędne do wykonania tej budowy (prąd, woda). Zapewniamy dostawę mediów czyli:

 • woda
 • gaz
 • energia elektryczna
 • odbiór ścieków i odpadów stałych

Krok 6 – Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Przygotowanie dokumentacji dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w celu wyznaczenia odległości, w jakich może zostać przeprowadzona budowa domu jednorodzinnego lub innego rodzaju budynku np. gospodarczego.

Krok 7 – wizyta w starostwie powiatowym

Jeżeli wykonaliśmy wszystkie punkty to teraz możemy z pełną dokumentacją udać się do starosty lub prezydenta złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jakie dokumenty będą niezbędne podczas tej wizyty?

jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Dokumenty do pozwolenia na budowę:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego, który ma zawierać pozwolenia, opinie, uzgodnienia
 • warunki dostawców mediów
 • decyzja WZ
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych
 • wypis z rejestru gruntów

We wniosku powinny znaleźć się różnego rodzaju dane dotyczące nieruchomości oraz inwestora (osoby starającej się o pozwolenie na budowę).

Dane konieczne do zawarcia we wniosku:

 • rodzaj budowy
 • oznaczenie nieruchomości
 • dane inwestora
 • miejsce budowy

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę możemy znaleźć na Internecie.

Co jest sprawdzane w złożonych dokumentach?

 • czy projekt działki lub terenu jest zgodny z przepisami
 • czy projekt jest kompletny i czy zostały złożone wszystkie opinie, pozwolenia, uzgodnienia
 • czy zostały podane informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jak długo czeka się na pozwolenie na budowę?

Decyzję na pozwolenie budowy otrzymamy w ciągu 65 dni od złożenia wniosku inaczej zostaje ukarany karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Odwołanie od decyzji dot. pozwolenia na budowę

Wszystkie strony mogą się odwołać w ciągu 14 dni od wydania decyzji.

Pozwolenie na budowę jest bezterminowe, czyli budowa może trwać kilkanaście lat.

Natomiast budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od otrzymania pozwolenia na budowę inaczej umowa wygasa.

Ważne! Prowadź dziennik budowy i zamontuj tablicę informacyjną

Dziennik budowy – jest dokumentem urzędowym i powinien zostać dołączony do dokumentacji

Tablica informacyjna – musi być zamontowana w widocznym miejscu na placu budowy. Tablica jest żółta i można ją nabyć w sklepie budowlanym. Informacje które powinny się znaleźć na tablicy: rodzaj budowy, numer pozwolenia lub zgłoszenia, dane inwestora.

Brak tablicy lub brak na niej wymaganych informacji może wiązać się z karą grzywny!

Pozwolenia na budowę nie wymagają:

 • altany i obiekty gospodarcze
 • tymczasowe obiekty budowlane, które przewidziane są do rozbiórki

Koszt uzyskania pozwolenia na budowę:

 • mapa do celów projektowych od 600 zł do nawet 2 000 zł w zależności od szczegółów
 • projekt budowlany od 2 000 do 6 000 zł
 • wydanie warunków budowy ok. 110 zł
 • wydanie zezwolenia na lokalizację ok. 80 zł
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego od 70 do 250 zł
 • koszty dodatkowe

Podsumowanie średniej inwestycji

 • mapa do celów projektowych 800 zł
 • dokumenty i opłaty urzędowe 300 zł
 • adaptacja projektu do działki ok. 3 500 zł
 • wypis z planu zagospodarowania ok. 50 zł
 • decyzja o warunkach zabudowy (wz) ok. 170 zł
 • przygotowanie wniosku przez architekta ok. 300 zł

Po drodze oczywiście musimy się liczyć z dodatkowymi możliwymi opłatami. Opłaty urzędowe powinny wynosić ok. 300 – 400 zł. Rząd ma na celu wprowadzać zmiany w prawie budowlanym:

 • Skrócenie procedur budowlanych do 45 dni
 • Mniej dokumentów na etapie adaptacji:
  1. o dostawcy energii, gazu, wody, ciepła
  2. o zapewnieniu odbioru ścieków
  3. o warunkach przyłączenia budynku do sieci
 • 14 dni do uzupełnienia dokumentów
 • Obiekty bez pozwolenia na użytkowanie

Jak widać, procedura uzyskania pozwolenia na budowę domu jest dosyć skomplikowana jednak całość nie powinno zająć dłużej niż 65 dni od złożenia wniosku.

Dodaj komentarz