Jak wygląda fundamentowanie w trudnych warunkach gruntowych?

Fundamentowanie budynków na terenach o trudnych warunkach gruntowych jest procesem wymagającym zaawansowanej wiedzy i precyzyjnego planowania. Zadanie to stawia przed wykonawcami szereg wyzwań, które muszą zostać rozwiązane, aby zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji. O szczegółach tego procesu przeczytasz poniżej!

Planowanie fundamentowania w trudnych warunkach

Bez wątpienia bardzo ważnym elementem przygotowań do fundamentowania w trudnych warunkach gruntowych jest przeprowadzenie szczegółowych badań geotechnicznych. Dzięki nim możliwe jest dokładne określenie typu gruntu, poziomu wód gruntowych oraz innych istotnych czynników, które wpływają na wybór metody posadowienia. Chcemy podkreślić, że fundamentowanie w trudnych warunkach to zadanie, które powinno zostać zlecone profesjonalistom, jak Keller.com.pl, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu realizacjach. Ciekawym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii w celu zapewnienia stabilności oraz trwałości infrastruktury portowej jest realizacja projektu nabrzeża Portu Praskiego w Warszawie. W ramach prac zastosowano technologie geotechniczne, takie jak ścianki szczelne i palowanie, które są często wykorzystywane w trudnych warunkach gruntowych, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność konstrukcji. Ścianki szczelne, wykonane metodą na mokro, umożliwiły izolację budowli od wpływów wody, co jest bardzo ważne w przypadku obiektów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Metody fundamentowania w trudnych warunkach gruntowych

Wśród metod fundamentowania dostosowanych do specyficznych potrzeb i warunków terenu wyróżnić można:

  • pale fundamentowe – stosowane, gdy konieczne jest przeniesienie obciążeń na głębsze, bardziej nośne warstwy gruntu. Mogą być prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z żelbetu​,
  • studnie fundamentowe – używane, gdy wymagane jest dotarcie do głęboko położonych warstw nośnych,
  • płyty fundamentowe – preferowane, gdy grunt ma słabą nośność lub gdy woda gruntowa występuje wysoko. Są to rozwiązania szczególnie przydatne przy budowie budynków jednorodzinnych na trudnych gruntach​.

Zabezpieczenie przed wodą gruntową

Jednym z najczęstszych problemów jest wysoki poziom wód gruntowych. W takich przypadkach konieczne jest obniżenie poziomu wody na czas realizacji robót oraz zapewnienie odpowiedniej izolacji i szczelności konstrukcji. Stosuje się przy tym różnorodne techniki, w tym pompowanie wody za pomocą igłofiltrów czy zastosowanie przesłon przeciwfiltracyjnych takich jak ścianki szczelne​.

Jak widać, zaawansowane technologie fundamentowania mogą sprostać wyzwaniom stawianym przez trudne warunki gruntowe i hydrologiczne, umożliwiając realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Ich zastosowanie pozwala na osiągnięcie stabilności w miejscach, gdzie tradycyjne metody mogłyby nie być wystarczające lub nie do końca opłacalne.

Materiał partnera

Dodaj komentarz