“Najważniejszym problemem jest magazynowanie wyprodukowanej energii” – wywiad z właścicielem 3S System

fotowoltaika

DomoEkspert: Dziękuję, że zgodzili się Państwo na rozmowę. Proszę opowiedzieć pokrótce o Państwa firmie. Na czym polega doradztwo w zakresie fotowoltaiki oferowane przez 3S System? Skąd bierze się zapotrzebowanie na tego typu usługi na rynku?

Grzegorz Kaczmarek właściciel 3S System: Ostatnie lata, to dynamiczny rozwój sektora OZE. Obok energii wiatrowej, która jest dostępna raczej dla podmiotów posiadających znaczne zasoby pieniężne, energia pozyskiwana z fotowoltaiki [PV] jest, najłatwiejsza i najszybciej dostępna dla indywidualnego odbiorcy. Postępujące coraz szybciej zmiany klimatyczne, a co za tym idzie, coraz szybciej rosnące ceny energii elektrycznej, wymuszają podejmowanie decyzji w tej kwestii.

Wielu inwestorów budując swoją instalacje fotowoltaiczną zleca jej wykonanie profesjonalnej firmie, w myśl zasady „płacę i wymagam”. Najczęściej są to osoby raczej nie posiadającej wystarczającej wiedzy, żeby zająć się tematem osobiście.

Jest jednak grupa inwestorów, którzy z różnych względów, chcą sami zająć się budową swojej własnej instalacji fotowoltaicznej. Zdają sobie sprawę, że niewłaściwie dobrane komponenty instalacji mogą powodować szereg zagrożeń; od wadliwej i mało wydajnej pracy instalacji, do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym, które moim zdaniem jest jednym z największych, mogących nie tylko zniszczyć samą instalację, ale co gorsze, zagrozić nieruchomości na której jest zbudowana. I właśnie do takiej grupy klientów; zdających sobie sprawę z czyhających zagrożeń, skierowana jest nasza oferta doradztwa. Dzięki temu klient ma pewność, że zbudowana instalacja jest bezpieczna i spełnia wszystkie wymagane prawem normy.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego systemu paneli fotowoltaicznych dla danego gospodarstwa domowego?

Gdy zdecydujemy się na budowę instalacji, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
– jaki typ instalacji potrzebujemy, czy chcemy być samowystarczalni [typ off grid], czy chcemy wykorzystać istniejącą sieć energetyczną [on grid], a może system mieszany?
– jakie jest nasze obecne zużycie [w kWh], ale i jakie może być za lat np.;10 [wielkość tą łatwo wyczytać z rachunku, jaki otrzymujemy z zakładu energetycznego]? Dzięki tej wiedzy będziemy mogli określić jakiej mocy instalacja jest nam obecnie potrzebna i czy w przyszłości nie będzie konieczności jej rozbudowy.
– jakie mamy możliwości lokalizacyjne? Nie zawsze mamy dostateczną ilość miejsca na dachu, do budowy instalacji, która zaspokoi nasze potrzeby. Problemy z miejscem na dachu, mogą wymusić konieczność rozważenia innych rozwiązań [np; budowy instalacji na ziemi].
– jaki jest stan i rodzaj instalacji elektrycznej do której zamierzamy podłączyć naszą instalację?
– jaki jest stan instalacji odgromowej?
– jakie jest pokrycie naszego dachy [od tego zależy rodzaj zastosowanego systemu montażowego]?

Na koniec musimy zdecydować, o stopniu zabezpieczeń p-poż i monitoringu naszej instalacji. Zwykłe instalacje składają się z szeregowo połączonych ze sobą modułów [potocznie nazywanych panelami] fotowoltaicznych, oraz falownika.

Ogólnie mówiąc instalacja taka, pracuje z taką mocą jaką pozwala mu najsłabszy z modułów. Każde zacienienie [nawet chwilowe], każde zabrudzenie, każde niedopasowanie, powoduje obniżenie sprawności instalacji. Do tego dochodzi niskie zabezpieczenie p-poż. W instalacji takiej, zawsze [dopóki świeci słońce], nawet po wyłączeniu falownika jest napięcie prądu stałego, czasem nawet kilkaset V.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z zainstalowania paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie domowym?

Montaż instalacji PV jest korzystny dla wszystkich, nie tylko dla właściciela instalacji, odbiorca zyskuje nie tylko darmowy prąd, ale i jest też bardziej odporny na zawirowania związane z podwyżkami cen prądu. Do środowiska nie przedostają ogromne ilości gazów cieplarnianych, co przekłada się na ochronę klimatu, a co za tym idzie i naszego zdrowia.

Czy 3S System oferuje usługi instalacji oraz serwisu paneli fotowoltaicznych czy jedynie pomaga dobrać firmę odpowiedzialną za montaż?

Firma 3S System zajmuje się nie tylko doradztwem w zakresie projektowania instalacji PV dla klientów indywidualnych, ale również wykonuje takie instalacje. Od projektu do kompletnego wykonania, łącznie z pomocą w wypełnieniu i złożeniu dokumentów w zakładzie energetycznym. Naszą specjalnością są instalacje oparte na optymalizacji mocy.

Zwykłe instalacje, niestety; – mają niską ochronę p-poż -mają obniżoną sprawność z powodu niedopasowania modułów -nie eliminują problemu nierównomiernego starzenia się poszczególnych modułów -nie eliminują problemy spowodowanych nie tylko zacienieniem, ale i zabrudzeniem poszczególnych modułów

Problemy te eliminuje właśnie system oparty na optymalizacji mocy. Przy wielu zaletach tego systemu, ma on niestety też i jedną wadę, cena takiej instalacji jest nieco wyższa od zwykłych systemów.

Jakie są koszty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, a także koszty eksploatacyjne? Dla uproszczenia weźmy pod uwagę dom o powierzchni 100 m2.

Dla osób chcących założyć swoją instalacje fotowoltaiczną oferta na rynku jest bardzo bogata. Koszt takiej instalacji może się bardzo różnić. Zależy on od ilości zastosowanej elektroniki, od zastosowanych zabezpieczeń p-poż., od producenta modułów i falownika, od skomplikowania montażu i rodzaju techniki mocowania modułów, wreszcie od mocy instalacji. Obliczając koszty należy wziąć wszystkie te czynniki pod uwagę a następnie podzielić je przez moc instalacji wyrażoną w kWp [kilowatopiki].
Po zsumowaniu wszystkich elementów, cena jednego kWp może się wahać od 3 do nawet 7 tys. zł. W przypadku najtańszych ofert, często elementy, z których zbudowana jest instalacja, pochodzą, albo od mało znanych producentów, czy wręcz z drugiej ręki [najczęściej z Niemiec]. Jednak chcąc mieć instalację zbudowaną z komponentów znanych i uznanych producentów, do tego spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa, odporną na zacienienia i dużo bardziej wydajną [optymalizacja mocy], musimy liczy się z dużo większymi wydatkami. Budowę instalacji dobrze jest traktować jak inwestycję. Wydając np.; 30 tys. zł nasza instalacja może wyprodukować 4 – 5 tys. kWh rocznie, ale możemy z takiej samej mocy instalacji produkować i ponad 6 tys. kWh.

Jakie są perspektywy rozwoju rynku paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w najbliższych latach?

W ostatnich latach Polska była w pierwszej trójce państw UE w przyroście mocy zainstalowanej w sektorze fotowoltaiki, więc na chwilę obecna perspektywa rozwoju rynku w Polsce wydaje się nie być zagrożona. Mimo spowolnienia spowodowanego zmianą sposobu rozliczania klientów z prosumenckiego na net biling, mimo znikomych inwestycji w rozwój sieci energetycznej, wygląda na to, że rynek nadal prężnie się rozwija. Dlatego obecnie najważniejszym problemem do rozwiązania, jest magazynowanie wyprodukowanej energii w miejscu jej powstania. Czyli krótko mówiąc magazyn energii, przy każdej instalacji fotowoltaicznej.

Dziękuję bardzo za rozmowę!

Dodaj komentarz