Środki ochrony roślin – czym są i jak je stosować?

Są to substancję, które mają za zadanie chronić rośliny przed zagrożeniami otoczenia w którym rosną i przed niekorzystnymi zjawiskami powodującymi spadek plonowania oraz ich jakości. Likwidują zazwyczaj zagrożenie ze strony chorób, chwastów, insektów będąc przy tym bezpieczne dla roślin uprawnych. Wspomagają również rozwój roślin lub zapobiegają nie pożądanym zjawiskom takim jak wyleganie. Mają ogromne znaczenie w uprawie roślin. Ich wynalezienie umożliwiło osiągane wysokich plonów oraz wysokiej jakości produktów rolnych oraz pozwoliło na zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Podział środków ochrony roślin ze względu na zwalczane agrofagi

Środki ochrony roślin działają na wiele różnych patogenów, ale nie ma jednego produktu, który pozwoli zwalczyć cały szereg zagrożeń, które czyhają na rosnące rośliny. Z tego powodu został wykonany podział na grupy, który pozwolił dopasować poszczególne substancję do agrofagów, na które oddziałują. 

Herbicydy

Jest to najpopularniejsza grupa pestycydów. Zapobiegają one konkurowaniu chwastów z uprawami uprawianymi na polach, ogródkach czy trawnikach lub obejściach domostw czy miejsc użyteczności publicznej. Rosnące chwasty pobierają składniki pokarmowe, wodę oraz zabierają miejsce do wzrostu i rozwoju. Są to zazwyczaj środki systemiczne, które działają na wybrane grupy roślin oraz środki totalne, które działają na wszystkie rośliny pokryte tymi produktami.

Herbicydy możemy podzielić również ze względu na sposób działania na dolistne i doglebowe.

Środki dolistne wnikają przez liście chwastów i powodują zamieranie chwastów, rozchodząc się po ich powierzchni, natomiast środki doglebowe są aplikowane przed wschodami chwastów i łącząc się z glebą, wytwarzają powłokę, która niszczy wschodzące siewki chwastów. Zaletą produktów doglebowych jest długotrwała ochrona przed wtórnym zachwaszczeniem, a minusem brak skutecznej ochrony w niesprzyjających warunkach takich jak nadmierna susza, niskie temperatury powietrza w czasie aplikacji lub zlewne deszcze.  

Sprawdź produkty z grupy Herbicydów: https://superplony.pl/herbicydy/

Fungicydy    

Są to środki ochrony roślin, które usuwają oraz zapobiegają pojawianiu się na roślinach chorób grzybowych. Działają leczniczo (interwencyjnie) pokrywając miejsca zarażone i likwidując patogena w początkowym okresie choroby, zapobiegawczo pokrywając i zabezpieczając rośliny przed presją chorób oraz wyniszczająco na choroby w zaawansowanych stadiach rozwojowych. Blokują one procesy oddychania lub zaburzają procesy życiowe patogenów chorobotwórczych . 

Sprawdź produkty z grupy Fungicydów: https://superplony.pl/fungicydy/

Insektycydy   

Zwalczają głównie owady, które powodują szkody w uprawianych roślinach. Działają kontaktowo, czyli bezpośrednio na występującego szkodnika lub systemiczne, czyli szkodnik musi się wgryźć w atakowaną roślinę i pobrać substancję insektycydową. Dla szkodników preparaty działają żołądkowo, wnikając przez aparaty pokarmowe, oddechowo wnikając przez drogi oddechowe oraz kontaktowo przez naskórek.   

Sprawdź produkty z grupy Insektycydów: https://superplony.pl/insektycydy/

Regulatory wzrostu

Do tej grupy zaliczamy preparaty, które swoim działaniem wpływają na skrócenie źdźbeł, łodyg, pędów i zapobiegają wyleganiu roślin, co umożliwia bezproblemowy zbiór. Są głównie stosowane w uprawie zbóż i rzepaku.

Growing vegetables on the farm in Cameron Highlands, Malaysia.

 

Karencja a prewencja

Użytkownicy przed zastosowaniem środków ochrony roślin powinni znać dwa podstawowe pojęcia, które wpływają na bezpieczeństwo ich samych, otoczenia oraz docelowych konsumentów produktów, które urosną na polu lub zostaną wytworzone z tych właśnie produktów. Podstawowymi pojęciami, które są omawiane na szkoleniach ze stosowania środków ochrony roślin jest definicja karencji i prewencji.

Każdy środek ochrony roślin posiada czas karencji i prewencji. Jest on inny dla różnych środków. Informacja o nim jest zamieszczona na etykiecie danego środka. 

Okres karencji informuje użytkownika o czasie jaki musi minąć od ostatniego zastosowania środka na plantacji do czasu wykonania zbioru tych roślin przeznaczonych do spożycia przez człowieka lub zwierzęta. Zbiór roślin po minięciu okresu karencji sprawia, że w zebranych produktach nie powinno się znaleźć pozostałości środków ochrony roślin, co powoduję, że są one bezpieczne do spożycia.

Okres prewencji daję użytkownikowi informację o czasie, po którym na miejsca, w których został zastosowany środek bezpiecznie, mogą pojawić się owady np. pszczoły, inne zwierzęta, ale też sami ludzie i środek ten nie wyrządzi szkód tym organizmom. 

Zastosowanie środków ochrony roślin

Skorzystanie ze środków ochrony roślin nie powinno być bezpodstawne, dlatego powinny być one stosowane po przekroczeniu progów szkodliwości dla roślin, które są uprawiane. Progiem szkodliwości nazywa się ilość czynnika, który jest zagrożeniem dla rośliny uprawnej i jest to dokładna ilość np. patogenu stwierdzona na powierzchni pola lub rośliny, która powoduje straty. 

Wzorując się na progach szkodliwości trzeba mieć na uwadze również fakt, że w niektórych sytuacjach warto zdecydowanie bardziej zapobiegać powstawaniu zagrożeń, które mogą wystąpić  na plantacjach niż leczyć w zbyt późnym okresie rośliny. Mając na uwadze te dwie zasady warto szeroko obserwować i analizować zagrożenia, które mogą nas napotkać podczas uprawy roślin w ogródkach, działkach czy na polach.

Jak stosować bezpiecznie środki ochrony roślin?

Jak bezpiecznie stosować opryski. Po pierwsze trzeba zidentyfikować cel i dobrać odpowiedni produkt. Po drugie przed użyciem należy przeczytać etykietę środka, gdzie są zamieszczone informacje o przygotowaniu cieczy roboczej, następstwach uprawianych roślin, zagrożeniach, postępowaniu w przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów oraz o okresie karencji i prewencji. Przygotowując ciecz roboczą i wykonując zabiegi powinno być się ubranym w specjalny kombinezon, rękawice i maskę, Opakowania po opryskach trzeba dokładnie wypłukać i oddać do miejsc, które prowadzą zbiórkę lub sprzedały nam dany produkt. 

Dodaj komentarz