Projekty na kompozytach

Firma Basalttech Sp. z o.o. jest firmą projektowo – handlową działającą wg. systemu “zaprojektuj ekonomicznie”. Pracujemy na nowatorskich rozwiązaniach zbrojenia betonu jakimi są fibrobeton i zbrojenie kompozytowe. Jesteśmy uznanymi ekspertami w zakresie projektowania mieszanek betonowych oraz doboru włókien bazaltowych do zbrojenia mającego poprawić jego wytrzymałość.

Osiągnięte dotychczas sukcesy umożliwiły nam zastąpienie w znacznym stopniu stali produktami bazaltowymi.

Głównie zajmujemy się optymalizacją, polega na eliminacji zbrojenia stalowego i zastąpienie go włóknami bazaltowymi FiberBas Slab MIX oraz prętami kompozytowymi.

Co składa się na naszą ofertę?

– przeanalizujemy przedstawiony nam projekt i wskażemy miejsca warte optymalizacji,

– omówimy potrzeby i cel inwestycyjny,

– prowadzimy rozmowy z wykonawcami na temat naszej technologii.

Sporządzimy ofertę na którą będą składać się:

– wykonanie projektu zastępczego (optymalizacyjnego) 10 zł/netto m2

– wycenimy koszt dostarczenia materiałów bazaltowych.

– określimy który węzeł betoniarski w pobliżu budowy spełnia nasze kryteria,

– stworzymy harmonogram prac budowlanych który będzie można porównać z pierwotnym.

Po zaakceptowaniu oferty zostanie podpisana umowa dzięki której:

– zostanie wykonany projekt wykonawczy uwzględniający proponowane przez nas rozwiązania,

– dostarczymy włókno na wybrany węzeł betoniarski i pozostałe materiały bezpośrednio na budowę zgodnie z ustalonym harmonogramem,

– dopilnujemy poprawności przygotowania mieszanki betonowej na wytypowanym przez nas węźle betoniarskim,

– nawiążemy pełną współpracę z Kierownikiem Budowy,

Zapraszamy do współpracy

Dodaj komentarz