Ile kosztuje m3 gazu w Polsce?

Ile kosztuje m3 gazu?

Gaz ziemny w Polsce

Obecnie gaz ziemny jest bardzo popularnym paliwem opałowym, ale również szybko drożejącym. Przede wszystkim stosowany jest w mediach domowych do zasilania kuchenek grzewczych.

1 m3 a 1 kWh gazu – różnice

Koszt gazu ziemnego zazwyczaj był określany za pomocą przelicznika m3.Współcześnie rezygnuje się z tego sposobu przeliczania zużycia gazu. Producenci stosują przelicznik kWh. Nowe zapisy prawne spowodowały, że cena gazu została zmieniona z m3 na stawki za kWh.
Jednakże wciąż stawkę za kubik przeliczoną na kWh można zamienić na m3 przy użyciu różnych wzorów. Jeden ze wzorów dotyczy zapotrzebowania na energie gazową. Trzeba pomnożyć ile pobraliśmy gazu w metrach sześciennych przez współczynnik konwersji.
Wynikiem będzie ilość pobranego gazu w kWh. Współczynnik konwersji jest uzależniony od kaloryczności gazu dlatego jest wartością zmienną.
Rzetelne informacje o współczynniku konwersacji odnajdziemy na naszych rachunkach za gaz.

Współczynnik konwersji to liczba, która jest wynikiem ilorazu ciepła spalania [1 m³] paliwa  gazowego określanego w [MJ] i liczby 3,6.

Oczywiście strony dostawców gazu służą prostymi kalkulatorami, dzięki którym przeliczymy kubiki gazu na kilowatogodziny. Według stosowanego uproszczenia 1m3 gazu odpowiada 11,1 kWh. Dzięki tej informacji łatwo policzymy jaką cenę stanowi metr sześcienny gazu ziemnego. Przez swoje uproszczenie taki przelicznik będzie niedokładny. Gaz z wyższą kalorycznością wytworzy więcej kWh energii.

Ile kosztuje 1 m3 i 1 kWh gazu ziemnego w Polsce?

Cena m3 gazu różni się w zależności od dostawcy w PGNiG to około 2,31 zł, Tauron około 2,21 zł, Błękitna Energia około 2,24 zł, Konerg S.A. około 2,18, PGE Polska Grupa Energetyczna około 2,24 zł,Audax Energia około 1,22 zł. Przelicznik kWh i m3 łatwo przedstawić na przykładzie hipotetycznego domu i zużycia gazu w ciągu miesiąca w sezonie grzewczym. Będzie to załóżmy 220m3, przy współczynniku konwersji 10,8. Czyli 220 m3 x 10,8 = 2376 kWh Jeśli naszym dostawcą jest PGNiG i m3 kosztuje 2,31 zł to: 220 x 2,31=508,2 . Czyli 220 m3 jak i 2376 kWh będzie nas kosztować 508 złotych i 20 groszy.

Kwoty te nie zawierają opłaty przesyłowej, podatku i abonamentu. Oznacza to, że koszt rzeczywisty m3 gazu dla odbiorcy indywidualnego może przekroczyć stawkę 3,00 zł.

Zmiana dostawcy gazu krok po kroku

Jeśli chcemy samodzielnie zmienić dostawce gazu dla domu musimy uzbroić się w cierpliwość dzięki której otrzymamy kontrolę na całym procesem.

Najpierw wybieramy nowego sprzedawcę, zazwyczaj kierujemy się wtedy opiniami klientów, wiarygodnością sprzedawców i ich cenami gazu. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z nowym sprzedawcą. Wtedy potrzebujemy posiadać informacje takie jak zużycie gazu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danych taryfach jak również termin zakończenia obowiązywania obecnej umowy.                        Następnie wypowiadamy umowę u dotychczasowego dostawcy. Proces ten może ciągnąć się nawet kilka tygodni. Potem informujemy OSD o dokonanej zmianie. Operator w ciągu 21 dni musi rozpatrzyć zgłoszenie zmiany sprzedawcy gazu przez klienta końcowego.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą gazu?

Najważniejsza nie jest cena jednostkowa za kWh gazu a to jak długo dany dostawca będzie gwarantował, że cena się nie zmieni. Oferty sa różne, powinniśmy wybrać jak najkorzystniejszą. Powinniśmy sprawdzić wszystkie pozostałe opłaty dystrybucyjne, które zależą od oferty, na którą się zdecydujemy. Wysokość faktury nie zależy tak bardzo od ceny jednostkowej gazu a od opłat :abonamentu, opłaty przesyłowej
i tak dalej. Przykładowo atrakcyjna może wydawać się oferta jakiejś firmy z bardzo korzystną ceną za gaz przy czym jednocześnie otrzymamy dwukrotnie wyższy abonament. Wzrosty cen za gaz zależą od tego czy mamy abonament czy nie. W taryfie PGNiG w 2022 roku ceny wzrastają o około 83% ale nie zmieniają się stawki opłat abonamentowych. W wyniku tego średnie płatności za paliwo gazowe i opłata abonamentowa wzrasta o około 77%, a wzrost opłat dystrybucyjnych PSG wyniesie średnio 3,6%.

Dodaj komentarz