Jak zrobić beton krok po kroku?

Jak zrobić beton?

Beton – czym jest i kiedy go używamy?

Beton to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych na świecie. Ma on szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, ale z powodzeniem jest także stosowany do budowy dróg i mostów.

Beton jest trwałym materiałem – odpowiednio wykonany zapewnia dużą odporność na warunki atmosferyczne i stabilność konstrukcji przez wiele lat. Ma wiele odmian, które znajdują zastosowanie pod konkretne potrzeby.

Przy wykonywaniu elementów betonowych niezbędne jest posiadanie wiedzy o jego odpowiednich proporcjach oraz składnikach.

Z jakich składników zrobić beton?

Beton, w najprostszej postaci jest mieszaniną piasku, żwiru, cementu i wody. W zależności od potrzeb dodaje się do niego dodatki chemiczne, takie jak np. upłynniacze, plastyfikatory czy środki napowietrzające. Istnieje kilka klas cementu, które wpływają na wytrzymałość gotowej mieszanki betonowej. Jakość kruszywa ma także duży wpływ na parametry betonu, ponieważ wykazują one np. różną wytrzymałość na ścieranie lub mrozoodporność.

Jakie proporcje do betonu?

Proporcje najpopularniejszego betonu klasy C16/20 (dawniej “B20”) to ok. 300 kg cementu/m i ok. 150 kg wody/m3. Resztę składu stanowi kruszywo (żwir i piasek) oraz ewentualne dodatki chemiczne. Proporcje uzależnione są od wytrzymałości betonu, jaką chcemy uzyskać oraz docelowej konsystencji. Dodatki chemiczne dobiera się w zależności od miejsca zastosowania betonu – np. do elementów narażonych na działanie mrozu dodaje się dodatki napowietrzające a do elementów z gęstym zbrojeniem stosuje się plastyfikatory i dodatki ułatwiające zagęszczanie betonu.

Jaką konsystencję betonu uzyskać?

Istnieje 5 klas konsystencji betonu (od S1 do S5). S1 to najbardziej gęsty beton, natomiast S5 najbardziej rzadki. Klasę betonu wybiera się w zależności od wielu parametrów, takich jak np. gęstości zbrojenia, czy kształt szalunków. Konsystencja mieszanki betonowej jest bardzo ważna, ponieważ zbyt gęsty beton nie zagęści się wystarczająco i po rozformowaniu szalunków zostaną puste przestrzenie. Natomiast zbyt rzadka mieszanka betonowa może powodować segregację jej składu – żwir opada na dno a na górze pozostaje mieszanina wody i cementu. Taki beton wykazuje zdecydowanie słabszą wytrzymałość od równoziarnistej mieszanki betonowej.

Konsystencję betonu sprawdza się za pomocą opadu stożka – jest to proste urządzenie, którego parametry określa norma PN-EN 12350-2. Pomiar konsystencji betonu trwa zaledwie kilka minut i wykonywany jest najczęściej bezpośrednio na budowie lub wytwórni cementu.

Ile cementu na jedną taczkę betonu?

Mieszając beton w warunkach domowych możemy po prostu używać proporcji ilości łopat cementu na ilość łopat kruszywa. Najmocniejsze mieszanki będą miały proporcję 1:2 – znajdą one zastosowanie np. do podsypki pod kostkę brukową, która zabezpieczy podbudowę od przerastania roślinności. Jednak mieszanki o proporcjach 1:6, czy 1:7 (1 część cementu na 7 części piasku i żwiru) spełnią swoje zadanie przy robieniu uniwersalnego betonu towarowego.

Ilość wody uzależniona jest od ilości cementu. Na ogól powinno się trzymać proporcji woda/cement w ilości około 0,4-0,5. Elementy konstrukcyjne mogą wymagać rzadszego betonu – wówczas można przekroczyć te proporcje, ale trzeba uważać na segregację mieszanki. W domowych warunkach najprostszym rozwiązaniem jest po prostu stopniowe dodawanie wody aż do uzyskania zadowalającej konsystencji.

Co dodać do betonu, żeby był mocniejszy?

Wytrzymałość betonu zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

  • Ilość cementu
  • Klasa cementu – najpopularniejsze to 32,5 i 42,5 (wyższa klasa to większa wytrzymałość betonu)
  • Rodzaj kruszywa – twarde materiały (np. kruszywo ze skały litej) zwiększają wytrzymałość mieszanki betonowej
  • Dodatki chemiczne – mogą one polepszać np. mrozoodporność i łatwość zagęszczania betonu

Ile kosztuje zrobienie betonu?

Ceny materiałów budowlanych zmieniają się w dynamiczny sposób. Aby obliczyć koszt betonu, należy wyliczyć proporcje cementu i kruszyw a następnie przemnożyć je przez aktualne ceny. Na ten moment, w zależności od regionu, ceny betonu towarowego nie powinny przekraczać 300-400 zł za m3.

Dodaj komentarz