Infrastruktura kolejowa będzie bezpieczniejsza

pociąg

Od 7 czerwca 2023 r. wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2021/782, które dotyczy praw i obowiązków pasażerów korzystających z usług kolejowych. Celem tego nowego aktu prawnego jest zapewnienie większej ochrony praw pasażerów oraz poprawa jakości i efektywności usług kolejowych.

Nowe przepisy będą obowiązywały w zakresie różnych rodzajów kolejowych przewozów pasażerskich, takich jak dalekobieżne, międzynarodowe, regionalne, miejskie i podmiejskie oraz te służące celom historycznym lub turystycznym.

Rozporządzenie (UE) 2021/782 ma zastosowanie w pełnym zakresie do dalekobieżnych i międzynarodowych przewozów kolejowych, z wyjątkiem artykułu 10, który wejdzie w życie dopiero 7 czerwca 2030 r. Państwa członkowskie UE będą miały również możliwość udzielania zwolnień z obowiązujących przepisów. W Polsce takie zwolnienia dotyczą usług kolejowych o charakterze miejskim, podmiejskim i regionalnym, ze względu na ich odmienność w porównaniu do dalekobieżnych przewozów. Natomiast przewozy historyczne lub turystyczne zostaną całkowicie zwolnione z przepisów rozporządzenia, z wyjątkiem artykułów 13 i 14.

Dodaj komentarz